Výzvy - verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: CPPPaP Holíč
Sídlo: Bernolákova 383/10, Holíč, 908 51
Štatutárny zástupca: PhDr. Lenka Látalová, PhD.

CPPPaP je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one