Tento preventívny program je zameraný na zlepšenie medziľudských vzťahov v triede. Jeho súčasťou je najskôr pozorovanie na vyučovaní, neskôr samotná práca s deťmi, ktorej počiatky sú ukotvené v zmapovaní aktuálnej sociometrie daného kolektívu. Potom nasleduje minimálne osem  2-hodinových stretnutí, počas ktorých sa venujeme rozvoju sociálnych kompetencií a to priamo v závislosti od aktuálneho diania v skupine. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu je i triedny pedagóg (spolu s nami je jedným z vedúcich skupiny) a rodičia, ktorí sa zúčastnia úvodného a záverečného spoločného stretnutia, pričom na úvodnom ich oboznámime so štýlom našej práce, postupmi a cieľmi programu a obsahom záverečného stretnutia bude celkové zhodnotenie nášho úsilia, načrtnutie smeru výchovného pôsobenia, distribúcia metodických materiálov, prípadne odporúčanie inej odbornej pomoci.
         Spolupráca s rodičmi prebieha počas celého programu a to prostredníctvom mailovej komunikácie, v rámci ktorej im poskytujeme priebežné informácie o našej práci s deťmi i metodické materiály týkajúce sa zásad výchovného pôsobenia na ne. Rodičia majú rovnako otvorenú možnosť podávania spätnej väzby, prípadne kladenia otázok.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one