Je venovaný žiakom 1.-4. Ročníka, obsah je rozložený do štyroch dvojhodinových stretnutí a zameriava sa na rozvoj osobnosti v súvislosti s týmito témami: sebapoznávanie, sebadôvera, riešenie konfliktov a efektívne učenie. Cieľom tohto programu je viesť deti ku vzájomnému lepšiemu spoznaniu sa a rešpektovaniu individuálnych odlišností, slušnému správaniu, vytváraniu zdravých medziľudských vzťahov a vzájomnej spolupráci, zdravému sebavedomiu, sebaúcte i úcte k iným, konštruktívnemu riešeniu konfliktov a efektívnemu spôsobu učenia sa.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one