Program sa skladá z piatich tematických okruhov, ktoré je možné voliť i jednotlivo podľa toho, ktoré najviac vyhovujú potrebám a požiadavkám v danej triede. Aktivity majú charakter hry, sú tvorivé, deťom blízke a prostredníctvom zážitku im pomáhajú rozvíjať kamarátske vzťahy, pozitívne ovplyvňujú ich spokojnosť so životom a psychickú pohodu.
  • Ako sa lepšie dohodnúť: komunikácia, zásady dialógu, aktívne počúvanie druhého, riešenie konfliktov, kooperácia, spolupráca
  • Ďakujem, prosím, prepáč... - význam slušného správania a zdvorilosti v komunikácii a vo vzťahoch, používanie "čarovných slovíčok" v každodennej komunikácii, schopnosť ospravedlniť sa a prijať ospravedlnenie.
  • Čo robiť, keď ma niečo naštve: hnev ako prirodzená reakcia na frustráciu, sociálne (ne)akceptovateľné formy vyjadrenia hnevu a jeho dôsledky, zvládanie impulzivity.
  • Mám aj inú možnosť? - ako sa nestať obeťou manipulácie, zneužitia, šikanovania, ako sa vyhnúť ponižovaniu, obrániť sa, skupinové násilie, konformné správanie, prijímanie pomoci, ako povedať "nie"
  • Aj hry majú svoje pravidlá: pravidlá a normy vo vzťahoch, hrať "fair-play" v živote, pochopenie rôznorodosti sociálnych rolí a pravidiel.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one