Program je venovaný žiakom druhého a tretieho ročníka ZŠ. Jeho cieľom je zaviesť prirodzenú, otvorenú a efektívnu komunikáciu medzi deťmi. Osem intenzívnych stretnutí pod vedením odborného zamestnanca bude obsahovať príbehy pre deti s vyzývacím charakterom, nesúce v sebe vždy určité posolstvo, podnecujúce deti k zamysleniu, komunikovaniu. Okrem toho, že deti prichádzajú i s vlastnými príbehmi, rozvíja sa u nich schopnosť počúvať sa navzájom, vnímať potreby iných, vcítiť sa do prežívania spolužiakov. Deti často svoje trápenia a problémy nedokážu adekvátne spracovať, pomenovať a riešiť. Príbehy ponúkajú možnosť, ako naučiť deti takéto situácie riešiť.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one