Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na 1.stupni ZŠ má za cieľ korekčne pôsobiť na vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti a aktivity prostredníctvom pre deti atraktívnych úloh a cvičení.
Program je vhodný pre 612 ročné deti. Vhodné je realizovať ho v priestoroch ZŠ, alebo poradenských zariadeniach. Spolu ide o 10 stretnutí, pričom frekvencia  stretávania je optimálna minimálne 1x týždenne.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one