Päťkrokový preventívny program Emka to vie, určený pre žiakov prvého stupňa. Cieľom uvedeného programu je informovať deti o sociálno-patologických javoch, s ktorými sa môžu v živote stretnúť.
Emka to vie je názov série náučných príbehov pre deti. Všetky časti série sú vytvorené zaujímavými a pútavými príbehmi. Pre žiakov 1.-4. ročníka budú prezentované oblasti zo života, ktoré sú zamerané na prevenciu kriminality, na to, ako vyhľadať pomoc, ako riešiť počítačovú závislosť, šikanovanie, bezpečnosť na cestách, ale aj také nebezpečné témy, ako je obchodovanie s ľuďmi či útek z rodiny.  Emka je hlavná postava seriálu na DVD, ktorá pomáha v priebehu piatich vyučovacích hodín deťom rozpoznávať rôzne nebezpečenstvá dnešnej doby. Emka sa v tomto programe stáva obľúbenou postavičkou, ktorá sprevádza deti v najrôznejších životných situáciách. Jednotlivé príbehy majú pomôcť deťom ale aj ich rodičom pripraviť sa na potenciálne ohrozenia, ktoré sú súčasťou každodenného života. Ide o vedenie detí k osvojovaniu si správnych hodnôt, noriem a spôsobov ich konania, naučiť sa rozlišovať dobro od zla.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one