Program Druhý krok (v origináli SECOND STEP) – variant pre základné školy – pre 2. – 3. ročník, max. počet detí v skupine 8.
Ide o program sociálno-emocionálneho učenia žiakov s dôrazom na prevenciu agresie a násilia v školskom prostredí. Je štruktúrovaný do blokov empatie, riešenia problémov a sebaregulácie negatívnych emócií.
Cieľom je:
  • Rozvíjať schopnosti žiakov na identifikovanie svojich emócií a emócií druhých, pochopiť názory iných ľudí, akceptovať ich a empaticky reagovať na správanie iných.
  • Znížiť impulzívne a agresívne správanie žiakov - využívaním upokojujúcich techník, aplikovaním stratégií na riešenie konfliktov, používaním naučených sociálnych zručností.
  • Redukovať reakcie zlosti - identifikáciou pocitov zlosti, používaním techník na redukovanie zlosti a agresivity, sebariadením a sebaovládaním hnevu a zlosti.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one