Program Druhý krok (v origináli SECOND STEP) – varianta pre základné školy – pre 2. - 3. ročník, max. počet detí v skupine 8. Ide o program sociálno-emocionálneho učenia žiakov s dôrazom na prevenciu agresie a násilia v školskom prostredí. Je štruktúrovaný do blokov empatie, riešenia problémov a sebaregulácie negatívnych emócií. Cieľom je:
  • Rozvíjať schopnosti žiakov na identifikovanie svojich emócií a emócií druhých, pochopiť názory iných ľudí, akceptovať ich a empaticky reagovať na správanie iných.
  • Znížiť impulzívne a agresívne správanie žiakov: využívaním upokojujúcich techník, aplikovaním stratégií na riešenie konfliktov, používaním naučených sociálnych zručností.
  • Redukovať reakcie zlosti: identifikáciou pocitov zlosti, používaním techník na redukovanie zlosti a agresivity sebariadením a sebaovládaním hnevu a zlosti.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one