Program je venovaný primárne predškolákom a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Realizovaný je skupinovou formou. Počet detí v jednej skupine je max. 6-8. Stretnutia sú zamerané na rozvoj grafomotoriky, pamäti, pozornosti, zrakového a sluchového vnímania, počtových operácií, logického myslenia, priestorovej a pravo – ľavej orientácie a ďalších oblastí, ktoré sú nutným predpokladom úspešného začlenenia sa dieťaťa do základnej školy.
 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one