Jeho cieľom je optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v učení. Činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie.  Program pozostáva z 5 stretnutí.
 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one