Program Druhý krok – varianta MŠ (v origináli Second step) (10 stretnutí po 45 minút), v jednej skupine maximálne 8-10 detí, prípadne podľa dohody s MŠ. Je to program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí. Jeho cieľom je naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť, vcítiť sa do situácie iného, dobre komunikovať s inými, správne riešiť konflikty, neubližovať iným a zvládať agresiu a hnev.
 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one