(5 stretnutí v dĺžke cca 1 hodina)
         Cieľom programu je skvalitnenie interakcie dieťa - dieťa, učiteľ - dieťa v predškolských zariadeniach. Hrou na kráľovstvo a cez postavy s ním súvisiace ponúkame deťom na jednej strane možnosť prežívať silné emócie a na strane druhej ich učíme spoznávať svet a porozumieť mu. Naším zámerom je deti učiť súdržnosti, vzájomnej akceptácii, spolupráci, záujmu o druhého (porozumenie, ochota načúvať), k uvedomeniu si vlastných emócií, ale i k prínosu nových podnetov do procesu zo strany detí.
 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one