Aby sme si rozumeli (5-6 ročné deti)
Autori: PaeDr. Alena Mateašíková, Mgr. Michaela Martonová


Program je zameraný na vytváranie pozitívnej klímy v triede s podporou sociálno - emocionálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Nasledovné témy majú podobu dramatických hier a hrových aktivít, ktoré sú následne doplnené diskusiou a záverečným kreslením:
  • Atmosféra (klíma) triedy
  • Stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu
  • Zodpovednosť za svoje činy
  • Empatia, otvorenosť, úprimnosť
  • Akceptácia, porozumenie, dôvera
Je vhodné, aby program trieda absolvovala ako celok.
Do spolupráce sú prizvaní aj rodičia prostredníctvom tzv. rodičovských kariet. Ide o krátke príbehy na čítanie deťom v domácom prostredí.
Jedno stretnutie má približne 50 minút, pričom priama aktivita s deťmi trvá pol hodiny a následne prebieha s deťmi kreslenie. Počet stretnutí je 5.


t, pričom priama aktivita s deťmi trvá pol hodiny a následne prebieha s deťmi kreslenie.  Počet stretnutí je 5.

 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one