Tento preventívny program je určený žiakom prvých ročníkov osemročných  gymnázií a študentom prvých ročníkov stredných škôl. Východiskom preň je skutočnosť, že títo žiaci prichádzajú do nového prostredia, stretávajú sa z neznámymi ľuďmi, čo môže, v súvislosti so zvládaním náročných úloh v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, spôsobovať mnohé problémy.   Cieľom tohto programu je pokúsiť sa vytvoriť z neznámych ľudí kolektív spolužiakov, ktorí budú ochotní, napriek svojej odlišnosti, navzájom sa rešpektovať. Aby program mohol splniť svoj účel a pomohol mladým ľuďom pri nadväzovaní nových medziľudských vzťahov, mal by sa realizovať ešte pred začiatkom školského roka, najneskôr začiatkom septembra. Program je rozložený na 2 dni v časovom trvaní 6 hodín denne. Budú v nich používané techniky na sebapoznávanie, metódy arteterapie, artefiletiky, projektívne techniky a iné postupy smerujúce ku vzájomnému poznávaniu sa.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one