Tréning je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Zameraný je predovšetkým na novovytvorené kolektívy ( spájanie tried vo vyšších ročníkoch, príchod nových spolužiakov atď.) Skupinovou prácou so žiakmi sa zameriame na skvalitnenie vzťahov a nácvik žiaduceho sociálneho správania. Preventívne budeme pôsobiť v kolektívoch, kde ešte nefunguje stratifikácia a prípadné negatívne mechanizmy zvládania záťažových situácií.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one