Už počas štúdia majú mnohí žiaci odbornú prax a možnosť ísť pracovať doma či do zahraničia. Počas školskej  praxe garantuje ich bezpečnosť škola, no mnohí žiaci získajú okrem odbornej praxe i veľké skúsenosti a osobné kontakty. Rýchlo sa presadiť na trhu práce  a úspešne sa realizovať je pre mladých veľmi dôležité. Program je nasmerovaný na nepodceňovanie rizík súvisiacich s prácou a pracovnými ponukami v zahraničí. Program pozostáva z troch skupinových stretnutí, každé trvá štyri hodiny. Je možné po dohode s vedením školy upraviť organizáciu stretnutí.  Cieľom programu je: zvýšiť informovanosť žiakov o rizikách obchodovania s ľuďmi, zlepšiť sebapoznanie žiakov, posilniť a osvojiť si sociálno-psychologické kompetencie a zručnosti v predchádzaniu vzniku obchodovania s ľuďmi.
 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one