Tento program je určený žiakom 9. ročníka ZŠ. Obsahová náplň projektu je vypracovaná na 10 stretnutí, podľa tematického zamerania jeho zložiek. Stretnutia sa konajú raz za týždeň v časovom rozsahu 2 vyučovacích hodín. Preberanými témami sú: Naša pôvodná rodina a jej dedičstvá v nás, Moje ponímanie seba, Láska ako proces, Môj budúci partner, Partnerský vzťah, Sexualita, Trápenie s láskou, Pripravenosť na rodičovstvo, Chráň sa!, Pozornosť je venovaná i neformálnym diskusiám k témam priateľstvo, láska, partnerstvo, rozdiely medzi pohlaviami, žiarlivosť, asertivita, rozchody, práva dieťaťa, odmeny a tresty vo výchove detí. 
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one