Komplexný preventívny program pre vekovú kategóriu 12 – 15 rokov. Program je zostavený tak, aby cvičeniami a modelovými situáciami , ktoré ponúka, prispieval k postupnému uvedomovaniu si seba samého (sebauvedomeniu) a v nadväznosti na to ku skupinovému prežívaniu najpodstatnejších znakov emocionálnej zrelosti. Program je rozplánovaný do 10 tém, z ktorých každá určitým spôsobom modeluje niektorú zo spomínaných charakteristík emocionálne zrelého človeka: Odkiaľ idem a kam smerujem, Závislosť od rodičov verzus osamostatňovanie, Partnerské vzťahy, Socializácia, Ja ako budúci rodič, Riešenie konfliktov, Konformita verzus zostať sám sebou, Vydržať bolesť, strach a nežičlivosť osudu, Sympatia a súcit, Radosť z dávania bez reciprocity.
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one