Podľa záujmu školy je možné pripraviť ľubovoľnú tému, prípadne pripraviť sériu viacerých stretnutí na vybranú tému.
 
 • Efektívne učenie
 • Zvládanie stresu a záťažových životných situácií
 • Efektívna komunikácia
 • Nástrahy dospievania
 • Sebapoznávanie
 • Zdravé sebavedomie a sebaúcta
 • Riešenie konfliktov
 • Sekty a kulty
 • Prevencia závislostí (legálne, nelegálne drogy, látková i nelátková závislosť)
 • Bezpečné používanie internetu, mobilov a nových technológií - používanie moderných technológií bezpečne a zodpovedne
 • Psychická príprava na testovanie
 • Psychická príprava na maturitu
 • Stop AIDS
 • Riziká práce v zahraničí (s ťažiskom na poukázanie obchodovania s ľuďmi)
 • Antistresový tréning pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ
 • Prevencia pornografie
 • Univerzálna prevencia šikanovania
 • Toleranicia k odlišnostiam (predchádzanie všetkým formám rasovej diskriminácie - rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a prejavo kultúrnej, etnickej a náboženskej intolerancie
 • Svet ľudských práv a základných slobôd (všebocené ľudské práva, práva detí, občianstvo, mier, chudoba, ...)
 • Zdravé medziľudské vzťahy
logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one