Syndróm ADHD

- attention deficit hyperactivity disorder

Príznaky

·                  nekľud;

·                  nesústredenosť;

·                  prudkosť v reakciách;

·                  hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie);

·                  poruchy motoriky;

·                  poruchy správania;

·                  výkyvy v náladách;

·                  vývinové chyby reči a pod.

·                  ťažkosti v učení - napr. i dyslexia, dyskalkúlia, dysgrafia atd.

 

Aké sú typické prejavy v správaní dieťaťa?

·                    ľahká rozptýlenosť vonkajšími podnetmi;

·                    problémy s počúvaním a plnením príkazov;

·                    problémy so zameraním a udržaním pozornosti;

·                    problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie;

·                    nevyrovnaný pracovný výkon v škole;

·                    vypínanie pozornosti, čo môže vyzerať ako zasnenosť;

·                    neporiadnosť;

·                    nedostatočné študijné zručnosti;

·                    ťažkosti so samostatnou prácou;

·                    vysoká miera aktivity;

·                    malá sebaúcta a značná frustrovanosť a pod.

 

Porucha pozornosti je kľúčovým symptómom ADHD, rozdeľuje sa na 2 formy:

·                  Precitlivenosť na podnety - dieťa je precitlivené na podnety, je neschopné oddeliť sa od rušivých vplyvov okolia, nie je schopné utlmiť vedľajšie vplyvy, nie je schopné výberovo zamerať pozornosť na podstatné podnety. To spôsobuje, že dieťa venuje nadmernú pozornosť všetkým podnetom bez rozdielu. Tak vzniká nesústredenosť a roztržitosť, ktorá však nie je spôsobená nedostatkom, ale nadbytkom sústredenia. 

·                  Neschopnosť udržať pozornosť - dieťa je neschopné zamerať a udržať pozornosť, sústrediť sa. To je spôsobené zvýšenou unaviteľnosťou CNS, ktorá sa prejavuje práve zvýšenou unaviteľnosťou pozornosti. Pozornosť detí s ADHD sa pri zámernej činnosti rýchlo unaví a upadá. Ďalším javom spojením s pozornosťou je kolísanie. Deti s ADHD majú preto veľké výkyvy vo výkonoch, a to bez zjavnej príčiny. Najväčšie a najčastejšie problémy majú s udržaním pozornosti pri plnení zadaných úloh a s ich dokončením v určitom časovom limite. Napr.: pri školskej alebo domácej úlohe bez priameho kontaktu s dospelým alebo pri opakovanej, nie príliš zaujímavej činnosti.

 

Ako prečkať záchvaty zlosti?

     Záchvat zlosti je výbuchom uvoľňujúcim napätie. Frustrácie dieťaťa sa nahromadili do tej miery, že došlo k výbuchu. Dieťa je v tranze, presýtené hnevom a negatívnymi emóciami, ktoré nie je schopné kontrolovať. Pokiaľ vidíte, že sa blíži záchvat zlosti, pokúste sa ho zmierniť. Čo teda môžete robiť, keď dieťa začne kričať, revať, pobehovať, búchať hlavou do vecí okolo seba alebo robiť čokoľvek ďalšie, čo súvisí s jeho záchvatmi zlosti:

·               Neskúšajte mu nič vysvetľovať, prekričať ho alebo sa na neho hnevať
-  pokiaľ záchvat zlosti trvá, je dieťa celkom bez seba a nevníma vás. Pokiaľ na neho budete kričať vo chvíľach, kedy nie je na príjme, vydesí sa;

·               Dajte pozor na to, aby si dieťa neublížilo alebo nezranilo niekoho ďalšieho. Neublíži si, keď zadržuje dych alebo keď mu zmodrie tvár od samého kriku. Nebezpečnejšie pre neho je, keď pobehuje, búcha a kope do vecí okolo seba, prenáša rôzne predmety z miestnosti do miestnosti. Keď sa upokojí, môže sa samo zľaknúť toho, aké ničivé bolo jeho vyvádzanie.

·               Keď chcete dieťa upokojiť alebo ochrániť pred zranením, posaďte si ho na kolená a pevne ho u seba pridržte alebo si k nemu kľaknite a objímte ho. ako záchvat postupne doznieva, uvedomuje si vašu blízkosť a bezpečie, ktoré mu poskytujete.

·               Niekedy pomôže, keď dieťa odvediete stranou alebo do inej miestnosti, preč od ostatných detí a členov rodiny. Rýchlejšie sa tak upokojí a tiež mu to pomôže zachovať si svoju tvár.

·               Keď je po všetkom, priviňte si dieťa k sebe a upokojte ho, bude po takomto zážitku veľmi vyľakané. Neustupujte mu v tom, čo záchvat vyvolalo. Inak ale buďte na dieťa dobrí a láskaví. Pokračujte v normálnej činnosti. Keď sa všetko upokojí, skúste zistiť, čo záchvat zapríčinilo, aby ste sa tomu mohli nabudúce vyhnúť.

 

Ako sa vyhnúť negatívnym prejavom v správaní dieťaťa?

Ak zistíte, že sa dieťaťu blíži záchvat zlosti, bojová nálada, že sa chystá trucovať alebo niečo podobné, skúste použiť niektorý z nasledujúcich postupov, aby ste sa tomu vyhli, alebo aspoň zmiernili:

·                    Zamerajte pozornosť dieťaťa na nejakú novú činnosť alebo hračku, prípadne dieťa odveďte so inej miestnosti alebo do iného prostredia.

·                    Skúste dieťa niečím rozosmiať, pošteklite ho.

·                    Nechajte dieťa prejaviť jeho negatívne emócie alebo násilné správanie bezpečným a prijateľným spôsobom. Zhadzovanie kociek alebo papierových škatúľ, boxovanie do lopty, trhanie novín; takéto a podobné hry pomáhajú usmerňovať agresivitu, hnev a ďalšie deštruktívne prejavy.

·                    Pokiaľ je toho dieťa schopné, doprajte mu čo najviac pohybu, aby sa zbavilo prebytočnej energie.

·                    Zasiahnite, keď sa kvôli nespútanej aktivite schyľuje k domácej katastrofe a priveďte dieťa ku kľudnejšej činnosti (knižke, stolovej hre).

·                    Upokojujúcu činnosť zaraďujte pravidelne a používajte je vždy, keď je to potrebné. Hry a pieskom a predovšetkým s vodou majú na deti upokojujúci vplyv.

·                    Niekedy je vhodnejšie, keď vás môže zastúpiť ďalšia osoba vo chvíľach, keď sa medzi vami a vašim dieťaťom schyľuje k nejakému výstupu. Dieťa môže v takýchto chvíľach prekvapiť svojimi ústretovými reakciami voči tretej osobe. Môže ísť o vášho partnera, blízkeho príbuzného.

·                    Pokiaľ vyššie zmienené taktiky na vaše dieťa neplatia, držte ho u seba pevne i nežne a kľudným hlasom mu vysvetlite, že rozumiete jeho pocitom, ale že nemôžete dovoliť rozbíjať veci alebo niekomu ubližovať. Pokiaľ vás dieťa počúva a upokojí sa, zaujmite ho novou činnosťou.

 

Liečba syndrómu ADHD

Stanovenie diagnózy ADHD je vždy v kompetencii odborného lekára - psychiatra, neurológa alebo psychológa. V liečbe syndrómu ADHD sa uvádzajú 2 prístupy:

1.                medicínsky prístup - medikamentózna liečba. Používajú sa lieky posiľňujúce psychickú činnosť, sústredenie pozornosti, znižujúce psychomotorický nepokoj, impulzivitu a hyoeraktivitu;

2.                psychologický prístup  -  psychoterapia - rôzne formy učenia a nácvikov, pôsobenie slovom, gestom, mimikou, sugesciou, hypnózou

                                                  - poradenstvo -   dieťa resp. jeho rodičia dostávajú odborné rady, ako sa majú k problému správať.


Pre úspech liečby sú nevyhnutné osobitné opatrenia v rodine a v škole.

Pri výchove v rodine je dôležité zvýšiť pozitívny rodičovský záujem

a obmedziť fyzické a psychické tresty.

logo1.jpg
CPPPaP
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one